En: Grand Lodge of Armenia

From Freimaurer-Wiki

Grand Lodge of Armenia

Written by Gilbert Stepanian, Grand Master of the Grand Lodge of Armenia

The Grand Lodge of Free and Accepted Masons of Armenia is the only regular, sovereign and recognized Masonic authority on the territory of the Republic of Armenia.

Freemasonry is one of the world’s oldest and largest non-religious, non-political, fraternal and charitable organisations. Members are expected to be of high moral standing. It teaches and stands for the worship of God; truth and justice; fraternity and philanthropy; enlightenment and orderly liberty, civil, religious and intellectual. It charges each of its members to be true and loyal to the government of the country to which we owe allegiance and to be obedient to the law of any in which we may be.

Freemasonry instils in its members a moral and ethical approach to life: its values are based on integrity, kindness, honesty and fairness. Members are urged to regard the interests of the family as paramount but, importantly, Freemasonry also teaches concern for people, care for the less fortunate and help for those in need.

On the historical day of July 30, 2002 in the capital city of Yerevan, Grand Lodge of Free and Accepted Masons of Armenia was ceremoniously consecrated by the Grand Lodge of Washington DC, the Grande Loge Nationale Française and the Grand Lodge of Russia. It was witnessed by the Grand Lodge of Romania and the Grande Oriente D’Italia.

After decades, and for the first time in history, Armenian Freemasonry had its own Masonic jurisdiction and autonomy in its native land.

Today, our Grand Lodge has grown from three to eight lodges, and a lodge of instruction, working in Armenia and two lodges working in Tbilisi, Georgia. The Grand Lodge of Armenia is in amity with over 63 Grand Lodges, and is well respected in the universal Masonic community.

The Grand Lodge of Armenia is also enjoying and attracting the participation of affiliated Armenian and non-Armenian Masons living all over the world, placing us in a unique position in contributing to Universal Brotherhood in our international relations.

Today is a time of celebration, a time to reflect on our past heritage, concentrate on our present and work toward a bright future. May the blessing of the Great Architect of The Universe be upon you in all times.

The earliest recorded reference to Armenian Freemasonry is when a certain “Dr Dionysius Manasse was appointed Provincial Grand Master of Armenia by the M.W. Grand Master Earl Ferrers in 1764, under the English Constitution.”

In May 2001, a World Conference of the Armenian Brethren was convened in Washington DC. This conference gathered Armenian Masons from France, U.K., Russia, Argentina, Lebanon and the USA. After extensive discussions with the governmental authorities in Armenia, the necessary legal documents were approved and obtained; The Grand Lodge of Armenia was formally registered in Armenia.

July 12, 2013

On July 12, 2013 history was made in Armenia. Armenian Masons from around the world gathered near the capital city of Yerevan to lay the corner stone for the first Masonic Grand Lodge Temple in Armenia. Lead by the Master of Ceremonies, PGM MW Armen Garadedian, the Grand Officers and the Brethren marched in procession to the North East corner site to lay the corner stone in its special designated place. M.W. Armen Simonian, Grand Master of the Grand Lodge of Armenia, placed the corner stone and addressed the brethren with a very moving speech emphasizing on the importance and significance of the event. It was a great honor to have among the present PGM M.W. Christopher Sahakian who was our First Grand Master and one of the founding fathers of Grand Lodge of Armenia. After the ceremony, our Senior Grand Warden, R.W. Brother Karen Hagopyan invited all the Brethren to his own residence for a champagne celebration.

We look forward, with the contribution and support of all our Armenian Brothers, to erect this beautiful edifice in the very near future, to the Glory of the Great Architect of the Universe and to the honor our people and our beloved Craft.

Նշանակալի օր Ազատ Որմնադրության պատմության մեջ 2013թ. Հուլիսի 13-ին պատմություն էր կերտվում Հայաստանում: Ողջ աշխարհից հայ Ազատ Որմնադիրները հավաքվել էին մայրաքաղաք Երևանի մերձակայքում՝ տեղադրելու Որմնադրական Գերագույն Օթյակի Հայաստանում առաջին Տաճարի անկյունաքարը: Ծիսակատարության կառավարիչ Ն.Գ.Մ.Վ ԳԵ Արմեն Կարապետյանի գլխավորությամբ Գերագույն պաշտոնյաները և եղբայրները երթով ուղևորվեցին Հյուսիս-Արևելյան անկյունը ՝ տեղադրելու անկյունաքարը իրեն հատուկ նշագրված տեղում: Հայոց Գերագույն Օթյակի Գերագույն Մեծարգո Վարպետ Գ.Ե Արմեն Սիմոնյանը տեղադրեց անկյունաքարը և դիմեց եղբայրներին հուզիչ ուղերձով ՝ շեշտադրելով միջոցառման կարևորությունն ու յուրահատկությունը: Բարձրագույն պատիվ էր ի թիվս այլոց Ն.Գ.Մ.Վ ԳԵ Քրիստոֆեր Սահակյանի ներկայությունը, ով մեր առաջին Գերագույն Վարպետն է և Հայոց Գերագույն Օթյակի հիմնադրող եղբայրներից մեկը, որը բացառիկ և անփոխարինելի դեր է խաղացել այդ գործում: Արարողությունից հետո Գերագույն Ավագ Հսկիչ Հ.Գ.Ե. Կարեն Հակոբյանը հրավիրեց բոլորին իր տուն շամպայնով շնորհավորելու հիմնարկեքը:

Մենք լի ենք սպասումով՝ բոլոր մեր Հայ Եղբայրների աջակցությամբ և նվիրատվություններով վեր խոյացնել այս հոյակերտ կառույցը՝ ի փառս Տիեզերքի Մեծն Ճարտարապետի և ի պատիվ մեր ժողովրդի ու մեր սիրելի Միաբանությանը:

See also

Links