Cz: Probíhající rekonstrukce sochy F.L. Schrödera

From Freimaurer-Wiki
FLSchröder-Tempelklein.jpg

Probíhající rekonstrukce sochy F.L. Schrödera

Support.jpg

Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816) byl jedním z nejvýznamnějších reformátorů německé zednářské historie, vytvořil vlastní obřad a ovlivňujíce kulturu Německa, počítal mezi své přátele Lessinga a Goetheho.

V začátcích druhé světové války kolem roku 1937 obsadili nacisté Velikou Lóži v ulici Welckerstrasse v Hamburku. Zprvu použili prostory na uspořádání proti zednářské výstavy a poté nařídili, aby byla stavba zbourána. Nejjednodušším způsobem by bylo ji spálit, což nacisté prováděli s ostatními institucemi, které byly prohlášeny za proti německé, ale ne v tomto případě. Jejich záměrem bylo odhalit tajemství svobodných zednářů, proto demontovali stavební dílo po kouscích – ale nic nenalezli. Ve své zuřivosti nacisté zničili sochu zakladatele Veliké Lóže Friedricha Ludwiga Schrödera. Tímto činem zničily nejen důležitý dějinný prvek zednářství, ale také cennou německou kulturní památku. V roce 2016 hovořili WM Hans-Peter Meissner (z L:. "Absalom zu den drei Nesseln") a německý umělec a Br:. Jens Rusch (L:. "Roland") o tom, co se stalo před téměř 80 lety. Dohodli se, že je třeba něco udělat nejen pro samotnou rekonstrukci, ale hlavně pro vyslání signálu veřejnosti po celém světě, že to, co bylo zničeno během tohoto temného období v dějinách, může být rekonstruováno.

Beide Versionen.jpg

Ale jak to mělo být provedeno? Zdálo se, že z té doby nebyli žádní očití svědci. Jediným dokladem byla dobová fotografie sochy na svém předchozím místě a stará olejomalba velmistra Friedricha Ludwiga Schrödera. Ta se stále nachází v této obnovené lóži v Hamburku. Později se nalezl očitý svědek Br.. Rolf Appel (nar. 1921), který se svým otcem, také oddaným svobodným zednářem viděli, jak nacisté sochu zničili. Bratr Rolf byl svědkem zničení sochy, ale nedokázal pomoci v otázkách týkající se samotné rekonstrukce. Sleduje nyní projekt s velkým zájmem a doufá, že socha bude po rekonstrukci umístěna znovu uvnitř lóže. Jeho vzpomínky na tento čin jsou dobře zdokumentovány a uloženy pro budoucnost.

Prostřednictvím webové stránky www.encyclopedia-masonica.com a Facebooku vznikla skupina zainteresovaných zednářů. Úkolem skupiny bylo usnadnit rekonstrukci této sochy "pro bono". Jejím cílem je se ubezpečit, že tato socha bude k vidění pro veřejnost, a to nejen z úcty k Schröderovi, ale také k vyslání signálu světu, což je signál velmi důležitý v roce 2017. K dispozici budou dvě reprodukované verze v plné velikosti: jedna z mramoru pro umístění uvnitř lóže a jedna bronzová, která bude umístěna venku před lóží a bude tak přístupná veřejnosti.

V příloze jsou fota z probíhající rekonstrukci této významné sochy Friedricha Ludwiga Schrödera.

Phase 3

Diese handmodellierte Ton-Figur wurde im Herbst 2017 von der Firma Expo:nat in Vrabce / Tschechien angefertigt. Werkstattleiter und Künstler Lukas Bravenec leistete eine hervorragende Arbeit.

Phase 4

Phase 5


Viz také

Jens Rusch modelliert das Miniatur-Modell für die Rekonstruktion der lebensgroßen Schröder-Statue.

Links